https://viagrageneriquefr24.com/viagra-pas-cher/
Cart empty

Franchise Model

     ในการทำธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ ก็คือการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจหรือแฟรนไชส์ซี่ที่ดี ซึ่งหากมีกระบวนการคัดเลือกที่ดีแล้ว ก็จะทำให้ธุรกิจระบบแฟรนไชส์เดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้นบริษัทอีซี่ส์ฯ จึงให้ความสำคัญในการเลือกผู้ลงทุนแฟรนไชส์ที่มีเวลาดูแลธุรกิจอย่างใกล้ชิด หรือเป็นผู้ปฎิบัติการเอง

 

     เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับการได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ ซึ่งได้แก่ การได้รับตราสินค้า อีซี่ส์คิทเช่น ,มอร์เก้น บายอีซี่ส์ ,ข้าวกับเส้นบายอีซี่ส์ และระบบการทำงานจากประสบการณ์ของแฟรนไชซอร์ ,การฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติการ ,คู่มือการทำธุรกิจ (Operation Manual) ,การตรวจสอบมาตรฐานการทำงานโดยทีมแฟรนไชซอร์ และการพัฒนาเมนูและโปรโมชั่นใหม่ๆ