2555 รับรางวัล APEA 2012 Thailand หรือ “Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2012 Thailand"

     คุณสุภัค หมื่นนิกร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท อีซี่ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์ จำกัด เข้ารับมอบรางวัล APEA 2012 Thailand หรือ “Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2012 Thailand  ประเภท MOST PROMISING ENTERPRENEURSHIP AWARD  หรือนักธุรกิจที่มีแนวโน้มจะเติบโตในอนาคต     สำหรับรางวัล APEA  นี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผู้ประกอบการยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ในฐานะที่เป็นผู้นำธุรกิจที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและยืนหยัดในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จสู่ระดับภูมิภาค   และปีนี้เป็นครั้งแรกที่มอบรางวัล APEA 2012 ให้กับผู้บริหารประเทศไทย