2555 รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านยุทธศาสตร์องค์กร

     การกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล “Thailand Franchise Quality Award 2012” รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านยุทธศาสตร์องค์กร Excellence Franchise Strategic Management Award ประจำปี 2555 ให้กับ ธุรกิจแฟรนไชส์อาหารอีซี่ส์ คิทเช่น ,มอร์เก้นบายอีซี่ส์ และมอร์เก้น แคชชวล เรสเตอรองค์ 

     ภายใต้โครงการ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม กระตุ้น ประเมินผล และปรับปรุงวิธีดำเนินงานในการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถของธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้สามารถแข่งขันทั้งในประเทศและเวทีการค้าระดับโลก โดยการจัดงานมอบรางวัลในครั้งนี้จะเป็นงานที่อยู่ภายใต้การดำเนินโครงการ“Thailand Franchise Quality Award 2012” โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จำนวน29 รายและมีเพียง 8 รายที่ได้รับการตัดสินให้รับรางวัลแฟรนไชส์ดีเด่นประจำปี