2543 โรงงานในเครือ รับเกียรติบัตรรับรอง HACCP&GMP


     จากความทุ่มเทและพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจของผู้บริโภค ส่งผลให้  บริษัท สยามมีทโปรดักส์อุตสาหกรรม  บริษัทในเครือ สยามสเต็ค  ทำหน้าที่ดูแลส่วนสายการผลิตสินค้า ที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองระบบ HACCP จากสำนักงานมาตราฐานอุตสาหากรรม (สมอ.) และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  และจากการทุ่มเท่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้การใส่ใจผู้บริโภคเป็นสำคัญ  ส่งผลให้โรงงานได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล International Award for Food and Beverages ครั้งที่ 22 จากประเทศฝรั่งเศส