Cart empty

ข่าวประชาสัมพันธ์เซ็นต์สัญญามอบสิทธิ์การเป็นแฟรนไชซี่คุณพจนาถ หลูมณี (คุณนาถ)

 

     ข่าวประชาสัมพันธ์ คุณพัชราวดี หมื่นนิกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแฟรนไชส์.

     ได้เซ็นต์สัญญามอบสิทธิ์การเป็นแฟรนไชส์ซี่ให้กับคุณพจนาถ หลูมณี ในการเปิดร้านมอร์เก้นบายอีซี่ส์ สาขา ศูนย์การค้า แฟชั่น ไอส์แลนด์ ทางบริษัทขอแสดงความยินดีกับคุณพจนาถ หลูมณี และขอขอบพระคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกทำธุรกิจและสร้างอนาคตไปกับเรา

 

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่
www.ezssausage.com
www.facebook.com/ezsinter